حامیان کنگره

مهلت ارسال مقاله به اولین کنگره پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی خراسان تمدید شد

مهلت ارسال مقاله به اولین کنگره پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی خراسان تمدید شد
با توجه به درخواست شرکت کنندگان جهت تمدید ارسال مقاله و همچنین تایید دبیرخانه کنگره، مهلت ارسال مقاله به اولین کنگره پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان تا تاریخ 10 مهرماه تمدید شد.http://kcrs.gmu.ac.ir/
تاریخ:
1397/07/01
تعداد بازدید:
64
منبع:
Powered by DorsaPortal