حامیان کنگره

آغاز روند داوری مقالات دریافت شده اولین کنگره پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی خراسان

آغاز روند داوری مقالات دریافت شده اولین کنگره پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی خراسان
پذیرشداوری مقالات دریافت شده  اولین کنگره پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی خراسان آغاز شده است و به مرور نتایج پذیرش مقالات به نویسندگان محترم اعلام می گردد، ضمنا پس از دریافت نتیجه داوری مقالات، نویسندگان محترم می توانند در خواست پذیرش مقاله خود را به دبیرخانه همایش اعلام نمایند  تا نسبت به صدور گواهی پذیرش اقدام گردد.
تاریخ:
1397/07/02
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal