حامیان کنگره

تغییر تاریخ برگزاری اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی خراسان

تغییر تاریخ برگزاری اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی خراسان
طبق درخواست مکرر شرکت کنندگان  تاریخ برگزار اولین کنگره دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی خراسان به تاریخ اول و دوم آبان ماه تغییر کرد. همچنین مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 20 مهرماه تمدید گردید.
 
تاریخ:
1397/07/10
تعداد بازدید:
73
منبع:
Powered by DorsaPortal