حامیان کنگره

معرفی پنل های کنگره

معرفی پنل های کنگره

پنل بهداشت

ارائه کننده: احسان رفتاری

اعضاء پنل: دکتر رضا اسماعیلی (رئیس پنل)، نجیب بااراده، امیر ملکی، جواد جعفرزاده، مریم شجاعی

پنل پرستاری

ارائه دهنده: سعید خیاط

اعضاء پنل: خانم دکتر صادق مقدم (رئیس پنل)، فاطمه مردانی، نیلوفر سعادتی، صالح باقری

پنل مامایی

ارائه دهنده: مهدیه میرزایی

اعضای پنل: دکتر هادی زاده (رئیس پنل)، ملیحه عبد الهی، مریم قربان زاده، ساجده نقوی، مرضیه الفتی

پنل علوم آزمایشگاهی

ارائه دهنده: شیرین روحانی

اعضای پنل: دکتر علیرضا محمدزاده، الهه ارشد، فاطمه شکور، فاطمه حاجی زاده

تاریخ:
1397/07/30
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal